Rabatter

Barn under 7 år

Du som reser med giltig biljett eller kort får ta med två barn under 7 år utan avgift. Gäller ej de som reser med familjerabatt eller skol- och gymnasiebiljett samt resor som påbörjas efter midnatt (kl 00.00-04.00). Barn i barnvagn reser dessutom alltid gratis.

Barn under 7 år som reser ensamma får samma rabatt som 7-19 år.

Barn 7-19 år

Ungdomar som är mellan 7-19 år får lägre pris jämfört med vuxenpris, på enkelbiljett, 10-resorsbiljett, 30-dagarsbiljett och årsbiljett. Du som är över 18 år och reser med ungdomsrabatt måste kunna visa legitimation. Kan du inte styrka din ålder får du lösa vuxenbiljett.

Ungdomsrabatt

7-19 år får lägre pris jämfört med vuxenpris, på enkelbiljett, 10-resorsbiljett, 30-dagarsbiljett och årsbiljett.

20-25 år får lägre pris jämfört med vuxenpris, på enkelbiljett, 10-resorsbiljett, 30-dagarsbiljett och årsbiljett.

Du som är över 18 år och som reser med ungdomsrabatt måste kunna visa legitimation. Kan du inte styrka din ålder får du lösa vuxenbiljett.

Studeranderabatt

Alla studenter (oavsett ålder) som har giltigt studentkort som berättigar till rabatt hos SJ (försett med SJ:s logotyp), får lägre pris jämfört med vuxenpris på enkelbiljett, 10-resorsbiljett, 30-dagarsbiljett och årsbiljett.

Studentkortet ska visas upp varje gång du reser.

Dessa studentkort gäller hos SJ och därmed också hos X-trafik:

  • Mecenatkortet
  • Studentkortet
  • ISIC-kortet

Alla kort ovan, förutom ISIC-kortet, måste ha en SJ-logotyp på kortet för att vara giltigt hos oss.

Familjerabatt

Max 2 vuxna över 26 år och max 3 barn under 16 år reser till priset av 1 vuxen och 1 barn (minst 1 barn måste resa med för att rabatten ska kunna nyttjas). Erbjudandet gäller för enkelbiljetter och 24-timmarsbiljetter i alla zoner alla dagar. Gäller ej resor som påbörjas efter midnatt (kl 00.00-04.00). Barn i barnvagn reser dessutom alltid gratis.

Rabatt för förmånstagare

Kunder med förmånsintyg från Försäkringskassan gällande sjukersättning, aktivitetsersättning eller handikappersättning får från 1 januari 2015 lägre pris på enkelbiljetter och 30-dagarsbiljetter. Biljetterna gäller måndag-fredag kl 09.00-14.00 samt 18.00-04.00 och dygnet runt lördag, söndag och helgdag. Biljetten köper du på bussar, X-tåg och kundcenter.

När du reser ska du ha med ditt intyg från Försäkringskassan samt legitimation.