Snabbtågstillägg

Vi kommer att höja priset på SJ:s snabbtågstillägg från dagens 220 kr till 500 kr. Genom att höja tillägget, samtidigt som vi sänker priset på länsbiljetten, ser vi till att de flesta som idag använder tillägget kan åka till en relativt oförändrad kostnad.