Biljettförändringar som träder i kraft 1 juni 2015

RESKASSA


Reskassa är enkelt och billigt för dig som åker då och då. Nu har vi dessutom sett till att göra priserna extra fördelaktiga och lämnar 20 procents rabatt på ordinarie pris på de enkelbiljetter som betalas med reskassa.

RABATT I WEBBSHOPPEN 


Vi kommer också att lämna rabatt vid köp av 30-dagarsbiljett och årsbiljett i vår webbshopp: 25 kr för 30-dagarsbiljetten och 50 kr för årsbiljetten. Du har väl inte heller missat att vi varje löningslördag ger 25 kronor extra att resa för om du laddar din reskassa med minst 200 kr på webben?

KONTANT­TILLÄGGET


Vi kommer inte längre att avrunda kontantillägget till jämna fem- och tiotal. Istället kommer vi att utgå från ordinarie pris och lägga på en kontantavgift på 10 kr för vuxna, 5 kr för 20–25 åringar och 0 kr för 7–19 åringar.

SNABBTÅGS­TILLÄGGET


Vi kommer att höja priset på SJ:s snabbtågstillägg från dagens 220 kr till 500 kr. Genom att höja till- lägget, samtidigt som vi sänker priset på länsbiljetten, ser vi till att de flesta som idag använder tillägget kan åka till en relativt oförändrad kostnad.

FÖRETAGSKORT


För att öka drivkraften för företag och organisationer att använda vårt företagskort kommer vi att utifrån ordinarie pris lämna en rabatt om 10 procent på våra företagskort.

NATTILLÄGGET


Vi kommer nu att ta bort det gamla nattillägget på trafik efter midnatt (mellan kl 00.00–04.00).

ÅLDERS­BESTÄMMELSER


Från och med juni kommer vi också att ändra reglerna för åldersbestämmelser. Idag måste du ändra din månads- eller årsbiljett om du fyller år och lämnar den ålderskategori som biljetten gäller för. Nu kommer istället den ålder som kunden har när hen köper biljetten att vara den ålder som gäller för biljettens hela giltighetsperiod.

BYTESTID


I och med att zonerna förändras kommer vi också att förändra bytestiderna. Dessa blir: 2 timmar för 1–3 zoner och 4 timmar för 4–6 zoner.