Därför ändras priserna

Nya zoner ger nya priser

Eftersom zonindelningen ligger till grund för vår prissättning påverkar förändringar i zonindelningen också biljettpriserna. Det betyder att det kommer att bli nya priser på samtliga resor för våra kunder.
 

Större zoner

Med den nya zonkartan går vi från dagens 70 zoner till 11. Vi har alltså slagit ihop de gamla zonerna för att skapa nya, större zoner. Förut bestod varje kommun av flera mindre zoner, idag kan en zon bestå av flera kommuner. Det betyder att många av våra kunder nu har möjlighet att resa längre på sina biljetter.
 

En satsning för framtiden

I den nya zonmodellen gör vi det billigare att resa längre. Det är en satsning som kostar. Vi kommer dessutom inom kort att göra flera efterfrågade investeringar i kollektivtrafiken. Det här är nödvändiga förändringar. Samtidigt har vi fått ökade avtalskostnader från flera operatörer under de senaste åren, utan att vi justerat våra priser. Det är med den bakgrunden som vi har beslutat att ta ut ett högre pris på flera av våra resor. Vi gör det för att skapa bättre förutsättningar för en hållbar kollektivtrafik som kan ta oss in i framtiden.