Åldersbestämmelser

Från och med juni kommer vi också att ändra reglerna för åldersbestämmelser. Idag måste du ändra din månads- eller årsbiljett om du fyller år och lämnar den ålderskategori som biljetten gäller för. Nu kommer istället den ålder som kunden har när hen köper biljetten att vara den ålder som gäller för biljettens hela giltighetsperiod.